ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО КЛУБУ «УЧНІ ЛУКИ ПАЧОЛІ»

Науковий клуб «Учні Луки Пачолі» кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Західноукраїнського національного університету – це молодіжна наукова організація, метою діяльності якої є формування та розвиток особистості молодого науковця, висококваліфікованого фахівця серед аспірантів та обдарованих студентів університету шляхом надання їм можливостей активно займатися науково-творчою діяльністю. Саме сьогодні за допомогою технічних засобів можливо здійснити зустріч і поспілкуватися щодо актуальних тем. Розпочав засідання Віталій Дзюба – голова наукового клубу «Учні Луки Пачолі», який розповів про наукові здобутки студентів. Було заслухано доповіді молодих науковців щодо обліку криптовалюти, котру розглядають як: довгострокові фінансові інвестиції непов’язаним сторонам; поточні фінансові інвестиції в залежності від цілей придбання або як особливий електронний платіжний засіб, курс якого підтримується тільки попитом і пропозицією, тобто – різновид електронних грошей. Окрім того жваві обговорення викликали дискусії доповідь про перспективи Інтернет-бізнесу, який сьогодні є найбільш ефективними варіантом його ведення, адже він сприяє вирішенню ряду питань: соціального дистанціонування, територіального розміщення, гнучкості робочого графіку. Поруч із студентами на семінарі були присутні їх наставники – наукові керівники: професор Петро Пуцентейло; доцент Олена Гуменюк; доцент Ольга Завитій; доцент Ірина Спільник. Учасники наукового семінару затвердили план подальших своїх наукових напрацювань і зустрічей.