Завідувач кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу

Бруханський Руслан Феоктистович

Посада:
завідувач кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу, голова професійної спілки працівників Західноукраїнського національного університету, голова групи забезпечення спеціальності 071 Облік і оподаткування, головний редактор міжнародного наукового журналу «Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації», голова Тернопільського обласного відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений працівник освіти України
Спеціальне звання: радник податкової служби І рангу
Наукові інтереси: обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту, облік і аналіз у системі управління
Телефон: (0352) 47-50-79; 47-50-50*12221
E-mail: r.brukhanskyi@wunu.edu.ua
LinkedIn: ua.linkedin.com/in/ruslan-brukhanskyi-86030311b
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203579103
ORCID ID: 0000-0002-9360-1109
RESEARCHER IDG-6076-2017
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=GNvHT6IAAAAJ&hl=uk

Народився 2 травня 1974 р. у м. Тернополі. В 1991 р. закінчив ЗОШ № 20 м. Тернополя, 1995 р. – Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему «Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств», здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук на тему «Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи», здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (з 2003 р.). Радник податкової служби І рангу (з 2004 р.). Заступник голови Державної податкової адміністрації в Тернопільській області (2004-2005 рр.). Голова Регіонального комітету з впровадження проектів і програм в Тернопільській області (2005 р.). Сертифікований менеджер (International Project Management Association) з методології управління проектами (з 2004 р.). Голова професійної спілки працівників ЗУНУ (з 2009 р.). Голова комісії Вищої школи Тернопільської ООППОН України (з 2011 р.). Сертифікований професійний бухгалтер АПВ (Certified agricultural professional accountant) (з 2014 р.). Координатор Програми сертифікації і підвищення кваліфікації бухгалтерів АПВ у Тернопільській області (з 2015 р.). Член Президії Ради Тернопільської ООППОН України (з 2015 р.). Головний редактор Міжнародного наукового журналу «Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації» (з 2016 р.). Член редакційної колегії Українського журналу прикладної економіки (з 2016 р.). Член редакційної колегії збірника наукових праць «Економічний аналіз» (з 2016 р.). Рецензент міжнародного наукового журналу «Journal of Management and Training for Industries», Японія (з 2016 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «The genesis of genius», Швейцарія (з 2016 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Journal of Business Strategies», Greenwich University, Пакистан (з 2017 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Journal of Quantitative Methods», University of Management and Technology, Пакистан (з 2017 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Strategy & Development», Mostaganem University, Алжир (з 2018 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Modern engineering and innovative technologies», Німеччина (з 2020 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Modern scientific researches», Білорусь (з 2020 р.). Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «SWorldJournal», Болгарія (з 2020 р.). Академік Академії економічних наук України (з 2016 р.). Професор (з 2017 р.). Голова групи забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ЗУНУ (з 2018 р.). Голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України (2016, 2017, 2018). Академічний експерт QS Global Academic Survey (2018-2020). Співголова комісії з доброчесності і наукової етики ЗУНУ (з 2019 р.). Координатор програми стажування «Створення й облік власного бізнесу» (з 2019 р.). Член спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 (з 2019 р.). Голова Тернопільського обласного відділення Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (з 2020 р.).

Протягом професійної діяльності відзначений 39 дипломами, сертифікатами, подяками і грамотами міжнародного, національного і регіонального рівнів.

Нагороджений медаллю «За гідність і патріотизм» (2015 р.), орденом «За розбудову України» (2016 р.), нагрудним знаком «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України» (2016 р.), орденом «Науковець року-2020» (2020 р.), медаллю «За професійні заслуги ІІ ступеня» (2020 р.).

Указом Президента України № 338/2016 присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 9 монографій, 20 підручників і навчальних посібників, 174 публікацій у наукових журналах, 97 навчально-методичних праць. Отримано 3 патенти на винаходи.

Наукові інтереси: обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту, облік і аналіз у системі управління, цифровізація обліку й бізнес-аналітики

Основні публікації:

 1. Бруханський Р. Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 384 с.
 2. Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія / за наук. ред. Р. Ф. Бруханського. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 452 с.
 3. Бруханський Р. Ф. Методика ведення стратегічного фінансового обліку на підприємствах: інжиніринговий аспект. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 8. С. 18-28.
 4. Бруханський Р. Ф. Побудова методики стратегічного управлінського обліку на підприємствах. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 9. С. 27-36.
 5. Бруханський Р. Ф. Проблеми застосування судово-бухгалтерських експертиз в Україні. The genesis of genius : scientific and educational periodical journal of economists and jurists. Geneva : Consilium. 2014. Vol-2, S. 224-227.
 6. Бруханський Р. Ф. Зміна управлінських парадигм як фактор розвитку бухгалтерського обліку: стратегічний аспект. Облік і фінанси. 2014. № 3 (65)`2014. С. 15-20.
 7. Бруханський Р. Ф. Передумови та причини виникнення стратегічного управлінського обліку. Problems of accounting, analysis and audit: the institutional dimension Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2015. 132 p. (Р. 37-44).
 8. Brukhanskyi R. Expansion of accounting subject: strategical aspect. Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. Les Editions L’Originаlе, Paris, France, 2016. Р. 320-325.
 9. Бруханський Р. Ф. Стратегічна обліково-аналітична система аграрних підприємств: вимоги, користувачі, суб’єкти генерування інформації. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2016. Випуск 1. С. 5-14.
 10. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : підручник. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 480 с.
 11. Бруханський Р. Ф. Адаптація бухгалтерського обліку до сучасних потреб управління. The genesis of genius : scientific and educational periodical journal of economists and jurists. Geneva : Consilium, 2017. № 8. Р. 10-16.
 12. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло та ін. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2017. 388 с.
 13. Бруханський Р. Ф., Палюх М. С. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 350 с.
 14. Бруханський Р. Ф., Шандрук С. К. Обліково-соціальні параметри диференціації та забезпечення стратегії аграрних підприємств. Науковий вісник Полісся, 2016. № 4 (8). С. 47-56. (Web Of Science)
 15. Brukhanskyi R. F., Furman O. Ye. Accounting information positioning of agrarian business socio-economic strategy. Scientific bulletin of Polissia, № 1 (9), P. 1, 2017. 72-79. (Web of Science)
 16. Brukhanskyi R. F., Yazlyuk B. O., Bincharovska T. A. (2018). Effective land management in Ukraine using accounting and analytical support. Problems and Perspectives in Management, 16(2), 241-251. (Scopus)
 17. Бруханський Р. Ф., Спільник І. В. Криптоактиви у системі бухгалтерського обліку та звітності. Проблеми економіки. № 2 (40), 2019. С.145-156.
 18. Бруханський Р. Ф., Бінчаровська Т. А. Теоретичні та прикладні аспекти бухгалтерського обліку в сфері землекористування. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 4. С. 305-312.
 19. Khorunzhak N., Brukhanskyi R., Ivanyshyn V. Logic-statistical information models in control function of accounting. Independent Journal of Management & Production (Special Edition PDATU). 2019. Vol 10, No 7. 846-871. (Web Of Science)
 20. Brukhanskyi, I. Spilnyk. Cryptographic Objects in the Accounting System, Proceedings of 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT’2019, pp. 384-387. (2019). (Scopus)