Кафедра бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу забезпечує процес підготовки і атестації наукових кадрів за такими спеціальностями:
05 Соціальні та поведінкові науки
051 – Економіка
07 Управління та адміністрування
071 – Облік і оподаткування
10 Природничі науки
101 – Екологія

 

Наукове керівництво докторантами, аспірантами і здобувачами за вищевказаними спеціальностями здійснюють:

Спеціальність 051 Економіка
д. е. н., професор Пуцентейло П. Р.

Спеціальність 071 Облік і оподаткування
д. е. н., доцент Бруханський Р. Ф.

Спеціальність 101 Екологія
д. е. н., професор Пуцентейло П. Р.