Кафедра бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу забезпечує процес підготовки і атестації наукових кадрів за такими спеціальностями:
05 Соціальні та поведінкові науки
051 – Економіка
07 Управління та адміністрування
071 – Облік і оподаткування
10 Природничі науки
101 Екологія

Наукове керівництво докторантами, аспірантами і здобувачами за вищевказаними спеціальностями здійснюють:

Спеціальність 051 Економіка
д.е.н., професор Пуцентейло П.Р.

Спеціальність 071 Облік і оподаткування
д.е.н., доцент Бруханський Р.Ф.

Спеціальність 101 Екологія
д.е.н., професор Пуцентейло П.Р.