МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ 

«ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 URL: http://ibo.wunu.edu.ua/

 

Головний редактор

доктор економічних наук, професор,

Заслужений працівник освіти України,

академік Академії економічних наук України

Руслан Феоктистович БРУХАНСЬКИЙ

 

 Рік заснування – 2013

Державна реєстрація – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, серія КВ № 21662-1562Р від 18.08.2015 р., серія КВ № 22028-11928 ПР від 23.03.2016 р. (перереєстрація)

ISSN 2410-0706 (Print)    ISSN 2410-9274 (Online)

Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France)

Фаховість – наказ МОН України від 28.12.2019 р. № 1643 (економічні науки)

Мови видання – українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Періодичність – до 4 разів на рік

Місія журналу – висвітлення результатів наукових досліджень, інновацій і передового досвіду та акумулювання наукових статей кращих вітчизняних та зарубіжних вчених з облікової тематики.

Журнал індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах:

Index Copernicus International

The Cite Factor

The Journals Impact Factor (JIF)

The General Impact Factor (GIF)

РИНЦ

InfoBase Index

Global Impact Factor (GIF)

Google Scholar

International Institute of Organized Research (I2OR)

ESJI

Cosmos Impact Factor

JOURNAL FACTOR

ResearchBib

The Electronic Journals Library

Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF)

MIAR

Polish Scholarly Bibliography (PBN)

The WZB Berlin Social Science Center

World Cat

Turkish Education Index