ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ”

URL: https://www.econa.org.ua

 

Головний редактор

кандидат економічних наук, доцент

Олексій Вікторович ЯРОЩУК

 

 

 

Рік заснування – 2007

Державна реєстрація – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ №19228-9028 ПР від 13.07.2012 року)

ISSN 1993-0259 (Print) ISSN 2219-4649 (Online)

Фаховість –  наказ Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020 р. № 1471

Мови видання – українська, російська, англійська

Періодичність – 4 рази на рік

Збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах:

Index Copernicus

WorldCat

Google Scholar

Windows Live Academic

ResearchBible

Open Academic Journals Index

CiteFactor

Scientific Indexing Services