Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів України – головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків. Міністерство через нормативно-правове регулювання формує та забезпечує реалізацію державної політики у сферах: фінансів, бюджету, державного фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів,бухгалтерського обліку, видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Основними завданнями Міністерства аграрної політики та продовольства України є формування та реалізація державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, розвитку сільських територій, садівництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, харчової і переробної промисловості, технічної політики у сфері агропромислового комплексу, дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції, моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення; формування та реалізації державної політики у сферах рибного господарства та рибної промисловості.

Державна служба статистики 

Державна служба статистики України – національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем’єр-міністра України. Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України. Є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації

Основними завданнями департаменту є участь у реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки області; державному управлінні у сферах сільського господарства, харчової і переробної промисловості та комплексного розвитку сільських територій; реалізації державної політики, спрямованої на раціональне використання земельних ресурсів, їх захист та відтворення; проведенні державної інвестиційної та інноваційної політики, розробленні та виконанні регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва.
Все про бухгалтерський облік – всеукраїнська професійна бухгалтерська газета, яка виходить з 1994 р. в м. Києві українською та російською мовою. Тираж – близько 93000 примірників, 10 разів на місяць. 8 поточних номерів газети з найбільш актуальною інформацією за 3 дні; 2 спецвипуски на місяць із глибинним аналізом актуальної теми. Газета відзначена нагородами Кабінету Міністрів України, Президента України, Верховної Ради України, Державної податкової адміністрації України та інших державних органів. Висвітлює проблеми та перспективи обліку в Україні.

 

Українська міжбанківська валютна біржа

Українська міжбанківська валютна біржа – провідна фондова біржа, яка була заснована в 1993 р. з метою організації торгівлі фінансовими інстру-ментами на валютному та фондовому ринках. Голова правління ПрАТ «УМВБ» з жовтня 2013 р. – Гулей Анатолій Іванович. Українська міжбанківська валютна біржа завжди займала і займає активну позицію щодо розвитку та впровадження на ринку нових фінансових інструментів, для чого активно співпрацює як з регулятивними органами, так і безпосередньо з учасниками фінансового та товарного ринків, а результатами такої співпраці мають стати, найближчим часом, нові інструменти торгівлі.
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ) – всеукраїнська професійна громадська організація, створена 11.07.2003 р. на базі науково-методичної Ради з питань обліку, звітності та аудиту в АПВ, що діяла при Міністерстві сільського господарства і продовольства України з 1992 р. З 2009 р. Федерація є дійсним членом Євразійської ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (ЄРСБА), яка має статус офіційної регіональної групи Міжнародної Федерації Бухгалтерів (official regional grouping of IFAC). 5 професорів кафедри є членами Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України з 2003 року.
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) є громадською професійною саморегулюючою некомерційною організацією, створеною з метою відстоювання інтересів представників бухгалтерської та аудиторської професій. Серед пріоритетів ФПБАУ: підвищення рівня професіоналізму фахівців-обліковців, поліпшення їх іміджу в суспільстві та покращення якості послуг, що надаються ними. ФПБАУ було створено в червні 1996 р. на І З`їзді бухгалтерів та аудиторів України. Федерація представлена у всіх регіонах України 25 територіальними відділеннями.
Інститут обліку і фінансів створений з метою формування науково-методологічних засад обліково-фінансового забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва; підвищення кваліфікації та міжнародної сертифікації фахівців з фінансів, бухгалтерського обліку і аудиту. Основ-ними напрямами діяльності інституту є: формування теоретико-методологічних основ розвитку обліку і фінансів; наукове забезпечення підготовки нормативно-правових актів, методик і рекомендацій з питань обліку, звітності, фінансів, аудиту; підготовка бухгалтерів агробізнесу та державного сектору за міжнародними програмами сертифікації; консалтингові послуги у сфері обліку, оподаткування, оцінки, аудиту.

 Тернопільська обласна сільськогосподарська дорадча служба

Тернопільська обласна сільськогосподарська дорадча служба є місцевою громадською організацією, що заснована громадянами України, які фахово займаються сільськогосподарською дорадчою діяльністю і працюють в аграрному секторі економіки. Основними завданнями дорадчої діяльності є підвищення рівня знань і вдосконалення практичних  навичок прибуткового  ведення  господарства; надання дорадчих послуг органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування; поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки; сприяння розвитку несільськогосподарського підприємництва в сільській  місцевості,        у т. ч. сільського зеленого туризму тощо.

Академія економічних наук України

Академія економічних наук України (АЕНУ) – заснована установчою конференцією 25 червня 1993 р., зареєстрована як Всеукраїнське об’єднання громадян в Міністерстві юстиції України 23 липня 1993 р. Об’єднує на добровільних засадах провідних вчених-економістів, керівників підприємств, фахівців-практиків (економістів, фінансистів, бухгалтерів, статистиків, інженерів, юристів, фахівців сільського господарства та інших галузей), організаторів виробництва, політиків України на основі спільності професійно-наукових інтересів.

Національна академія аграрних наук України

 НААН визначає пріоритетні напрями наукових досліджень, спрямованих на розвиток галузей агропромислового комплексу; розробляє за дорученням Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо засад державної наукової політики, прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації щодо суспільно-політичного, соціально-економічного, науково-технічного, інноваційного розвитку держави; здійснює наукову експертизу проектів законів і державних програм, надає експертні висновки; формує програми наукових досліджень з питань розвитку галузей агропромислового комплексу.
   Інженерна академія України є всеукраїнською, науково-технічною, само-керованою організацією, яка об’єднує на добровільних засадах провідних вчених держави у сфері природних, технічних, економічних наук, а також трудові колективи  підприємств і організацій на основі спільності їх інтересів. Основною метою  Академії є об’єднання зусиль вчених та фахівців України для нарощування інтелектуального потенціалу у сфері інженерної діяльності, впровадження досягнень науки і техніки у виробництво, професійна консолідація вчених України.
   Предметом діяльності ДУ «Держґрунтохорона» є: розроблення пропозицій та здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони ґрунтів і їх родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля, забезпечення якості продукції, сировини, агрохімікатів; науково-методичне та організаційне забезпечення державного моніторингу ґрунтів і агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, заходів щодо збереження, відтворення, охорони родючості ґрунтів, а також визначення якості та безпечності продукції, сировини, агрохімікатів.
Державне агентство з питань електронного управління України – відповідальний координатор, який займається впровадженням електронного управління або електронного уряду. Електронне управління відноситься до нової форми державного управління, заснованої на широкому використанні сучасних інформаційних технологій (ІТ). Державне агентство з питань електронного управління України забезпечує високий рівень відкритості, прозорості та ефективності роботи органів влади, а також нову якість обслуговування громадян і бізнесу, ліквідацію корупції за рахунок використання ІТ.
Компанія «Агропродсервіс» була заснована в 1999 році. Засновник – Іван Адамович Чайківський. Компанія «Агропродсервіс» одна з перших почала надавати послуги з виробництва та реалізації елітної продукції рослинництва і тваринництва, зберігання сільськогосподарської продукції в елеваторі. Підприємство об’єднує 14 господарств у Тернопільській та Івано-Франківській областях, які займаються рослинництвом, тваринництвом, птахівництвом та працюють у сфері послуг.
«Контінентал Фармерз Груп» веде бізнес у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях, має значний досвід у сільгоспвиробництві, який її співробітники вміло поєднують із застосуванням передових технологій, сучасного обладнання та сільськогосподарської техніки, а також з ефективним всебічним і раціональним використанням природних та земельних ресурсів.
ПП «Агрон» і ФГ «Березовський» – мудра й досвідчена хліборобська команда, що робить свій посильний внесок у продовольчу безпеку України, має на озброєнні новітні європейські технології обробітку та вирощування зернових і технічних культур, сучасну надзвичайно високопродуктивну імпортну та вітчизняну сільгосптехніку та знаряддя. Юрій Березовський є головою обласної спілки пасічників, який в приватному агропідприємстві утримує 350 бджолосімей в селах Товстолуг і Малий Ходачків.
ТзОВ «Бучачагрохлібпром», досвідчений та надійний партнер сільгосп-виробника у забезпеченні стабільних врожаїв. Завдяки висококваліфікованим спеціалістам, використовуючи новітні технології, постійно удосконалюючи якість продукції, займає одне з ведучих місць серед виробників насіння, реалізуючи кращі продукти на насіннєвому ринку, маючи в своєму розпорядженні потужну матеріально-технічну базу, сучасний машино-тракторний парк, грунтооброблювальну, посівну, зернозбиральну техніку. Фермерське господарство «Гадз» спеціалізується на вирощуванні фруктів та ягід.
НДВГ «Наука» – Навчально-дослідне виробниче господарство Західноукраїнського національного  університету є основною базою практики для студентів кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу. Загальна площа земель НДВГ «Наука» – 1419 га. НДВГ “Наука” успішно проводить господарську діяльність у рослинницькій і тваринницькій галузях. Вироблена продукція використовується в різних напрямках на: реалізацію, переробку, корм тваринам, посів та органічні добрива.