НАУКОВА ШКОЛА КАФЕДРИ

Кафедра бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу здійснює супровід наукового процесу Західноукраїнського національного університету. На кафедрі працює 6 докторів наук, професорів і 9 кандидатів наук, доцентів. Наявний потенціал дає змогу забезпечувати процес підготовки і атестації наукових кадрів за такими спеціальностями:

05 Соціальні та поведінкові науки
051 – Економіка
07 Управління та адміністрування
071 – Облік і оподаткування
10 Природничі науки
101 Екологія

Наукове керівництво докторантами, аспірантами і здобувачами за вищевказаними спеціальностями здійснюють:
Спеціальність 051 Економіка
доктор економічних наук, професор Пуцентейло П. Р.
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
доктор економічних наук, професор Бруханський Р. Ф.
кандидат економічних наук, доцент Палюх М. С.
Спеціальність 101 Екологія
доктор економічних наук, професор Пуцентейло П. Р.

Наукові пошуки кафедри за останні 5 років увінчались захистами 2 докторських та 8 кандидатських дисертацій.
Доктор економічних наук, професор Бруханський Р. Ф.
Підготував 1 кандидата економічних наук:
Бінчаровська Т. А. (2018)

Доктор економічних наук, професор Пуцентейло ПР.
Член спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 в ЗУНУ.
Керує підготовкою 2 докторантів: Костецький Я. І., Уніят Л. М. та аспірантом Свинтух М. Б.

Кандидат економічних наук, доцент Палюх М. С.
Підготував 3 кандидатів економічних наук:
Домбровська Н. Р. (2006)
Гнатюк А. А. (2013)
Брик М. М. (2019)
Керує підготовкою аспіранта Матвійчук Л. О.