Кабінетом міністрів України схвалена Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затверджено план заходів щодо її реалізації (розпорядження КМУ від 17.01.2018 р. № 67-р). На її виконання в ТНЕУ вперше розпочато підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Облік і аналітика цифрової економіки» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

 

Освітня програма орієнтована на вивчення:

 • концепції цифрової економіки;
 • обліково-аналітичних технологій в умовах цифрового суспільства;
 • організації та управління бізнесом з використанням інтернет-технологій;
 • електронної комерції, в т. ч. фінансових та торгових транзакцій за допомогою комп’ютерних мереж;
 • організації системи інформаційної безпеки бізнесу;
 • технологій у сфері проектування сайтів, інфографіки та вебдизайну;
 • технологій штучного інтелекту для прогнозування, обліку та управління бізнесом.

Цифрова епоха ХХІ століття кардинально змінює підхід до ведення бізнесу та вимоги до використовуваних інформаційних технологій документообігу, обліку, аналізу, контролю, ділової комунікації, менеджменту, маркетингу, управління персоналом і безлічі інших корпоративних атрибутів, що аргументує необхідність адекватних трансформацій економіки України в напрямі повної її цифровізації. Цифрова економіка характеризується активним впровадженням і використанням цифрових технологій зберігання, обробки й передачі інформації в усіх сферах суспільної діяльності з використанням новітніх цифрових послуг і продуктів (BlockChain, RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-marketing, Grid-технології, GovTech, BioTech, NanoTech, e-ID, TeleHealth, ePrescription та інших), що вимагає підготовки відповідного кадрового забезпечення.

Випускники програми зможуть знайти себе працюючи в:

 • обліково-аналітичних смарт-центрах та антикризових бізнес-хабах;
 • центрах штучного інтелекту з прогнозування, обліку й управління бізнесом;
 • компаніях-провайдерах з цифрового обліку та кібербезпеки;
 • Blockchain-проектах, смарт-консалтингу, цифровому едвайзингу, Digital обліку й аналітиці Web-економіки;
 • державних та місцевих агентствах з питань електронного урядування;
 • компаніях з управління активами та інвестиційних фондах;
 • центрах інформаційної безпеки бізнесу.