Структурні підрозділи кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу


1. Рівненська філія кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу


(Рівненський навчально-науково-виробничий центр ЗУНУ)
Рівненська область – м. Рівне, вул. Коперника, 44

Рівненська філія кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу функціонує на основі угоди про співпрацю у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців між Тернопільським національним економічним університетом та Рівненським державним аграрним коледжем з 01.01.2007 року. Наказом ректора з 01.10.2014 року створено «Рівненський навчально-науково-виробничий центр ЗУНУ».
Рівненська філія кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу забезпечує якісну підготовку фахівців ОС «Бакалавр» заочної форми навчання за напрямом підготовки «Облік і оподаткування» та «Економіка», фахове спрямування «Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу» та «Експертна оцінка землі та нерухомого майна».
Після закінчення ОС «БАКАЛАВР» студенти мають можливість продовжувати навчання на ОС «МАГІСТР», та в аспірантурі ЗУНУ.
Успішна робота кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу гарантується високим професійним та науковим рівнем існуючого складу науково-педагогічного колективу: 3 доктори економічних наук і професори, 9 кандидатів економічних наук і доцентів.
Для посилення практичної підготовки студентів кафедра залучає провідних фахівців Рівненської області.


 

2. Дрогобицька філія кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу


Львівська область – м. Дрогобич, вул. Раневицька, 12

Дрогобицька філія кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу функціонує на основі договору про співпрацю між Західноукраїнським національним університетом і Державним вищим навчальним закладом «Дрогобицький механіко- технологічний коледж.
Дрогобицька філія кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу забезпечує якісну підготовку фахівців ОС «Бакалавр» заочної форми навчання за напрямом підготовки «Облік і оподаткування», фахове спрямування «Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу».
Після закінчення ОС «БАКАЛАВР» студенти мають можливість продовжувати навчання на ОС «МАГІСТР», та в аспірантурі ЗУНУ.
Успішна робота кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу гарантується високим професійним та науковим рівнем існуючого складу науково-педагогічного колективу: 3 доктори економічних наук і професори, 9 кандидатів економічних наук і доцентів.
Для посилення практичної підготовки студентів кафедра залучає провідних фахівців Львівської області.

 

3. Науково-дослідне виробниче господарство «Наука»
Тернопільська область – с. Кутківці, вул. Бригадна, 46.

 

4. Тренінг-центр «Облікова документація»

м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 (2 корпус ЗУНУ)

Тренінг-центр «Облікова документація», створений для надання студентам реальної можливості власноручно заповнювати повний комплекс облікових і звітних документів сучасного підприємства.

Ділова гра “Віртуальний бізнес”

 

5. Тренінг-лабораторія «1С-бухгалтерія»

м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 (2 корпус ЗУНУ)

Тренінг-лабораторія «1С-бухгалтерія», передбачає функціональною метою діяльності поглиблення практичних навиків роботи студентів у автоматизованій системі обліку та звітності.
Використання програмних продуктів «1С:Підприємство 8» у навчальному процесі дозволяє забезпечити тісний зв’язок академічної підготовки з практичною діяльністю майбутніх випускників. Це позитивним чином впливає на якість, конкурентоспроможність випускників, знайомих не тільки з теоретичними принципами та підходами, а й можливостями їх реального втілення, останніми версіями поширених засобів розробки.

Відкриття лабораторії кафедри

Студенти експериментують з новим програмним забезпеченням обліку

 

6. Міні-музей «Історія обліку і контролю»

м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 (2 корпус ТНЕУ)

Міні-музей «Історія обліку» кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу у створено для динамічного засвоєння першокурсниками загальної філософії та основних історичних тенденцій становлення і розвитку бухгалтерського обліку.

 Міні-музей «Історія обліку»