Співпраця з Департаментом архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації

У рамках нової освітньої програми «Енергетичний аудит» відбулося підписання  угоди між Західноукраїнським національним університетом та Департаментом архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної державної адміністрації  про співпрацю.

Угода передбачає сприяння розвитку освіти, науки та практики в галузі енергозбереження, а також налагодження довгострокового взаємовигідного співробітництва; зважаючи на надзвичайну актуальність для подальшого розвитку України реалізації державної політики у сфері енергетичної ефективності; визначаючи необхідність взаємної довіри між суспільством, владою, ініціаторами й учасниками процесу формування системи забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, що дозволяє значно оптимізувати обсяги енерговитрат, як для  виробництва, так  для муніципальних і побутових потреб; усвідомлюючи необхідність системного наукового обґрунтованого супроводу процесів трансформації, що базується на досвіді провідних систем енергетичної ефективності.

Сторони домовилися про співпрацю у таких напрямах:  формування ефективних механізмів взаємодії у сферах енергоефективності та енергозбереження відповідно до сучасних вимог з урахуванням наукового, навчального та практичного компонентів; розробка та втілення навчальних й інформаційних програм і курсів, проектів, спрямованих на підвищення компетенцій фахівців у сфері енергоефективності та закладу вищої освіти, таких як: розроблення та впровадження спеціалізованих програм з підвищення кваліфікації; розроблення та апробація стандартів освіти та освітніх програм за спеціальністю «Енергетичний аудит» та безперервного професійного розвитку; розроблення проєктів та перегляд існуючих нормативно-правових актів, документів і планів спільної діяльності з метою гармонізації законодавства Європейського Союзу у сферах енергетичної ефективності та енергозбереження.

Здійснення науково-дослідних робіт, спрямованих на вироблення узгоджених позицій по розв’язанню найбільш гострих та актуальних проблем формування і використання усіх видів ресурсів у сфері енергетичної ефективності.  Сприяння організації та проведенню конференцій, візитів, зустрічей, семінарів, круглих столів, тренінгів тощо з тематики, що становить взаємний інтерес.

Розраховуємо на плідне співробітництво!